since 1995 - Výrobce strojů a zařízení pro

mechanizaci a automatizaci svařování

stolová polohovadla EG-TP

kladková polohovadla EG-RP

kladková polohovadla EG-RPS

sloupový výložník (manipulátor) EG-CB

jednoúčelové stroje, robotizovaná pracoviště

standardní zařízení, MIG - MAG / WIG, svařování pod tavidlem

komponenty, modernizace, repase a rekonstrukce

foto - příklady z praxe