Příklady z praxe

EG-WR

svařovací automat

automat pro obvodové TIG svařování lůžka tlumiče pérování pro Škoda Auto a.s.

EG-SA 1000 + RP 2,5 MOD

lafeta + klad. polohovadlo

podpěrná lafeta + modifikace kladkového polohovadla pro podélné vnější a vnitřní svařování nerezových plášťů nádob

EG-WS

svařovací linka

plně automatizovaná výrobní linka pro odporové svařování drátěných sítí válcového tvaru - podpěrných košů pro průmyslovou filtraci

.

2 x EG-CB + CS 20

sloupový výložník

pracoviště s dvěma paralelně pojíždějícími sloupovými výložníky pro podélné svařování dlouhých a velkých nosníků pod tavidlem - SAW

EG-CS 16/20

křížový suport

joystickem ovládané precizní bezvůlové křížové suporty s pohonem a mechanickým vertikálním kopírováním polohy pro SAW svařovací hlavy

EG-PU

pendlovací jednotka

kompletní pendlovací jednotka s křížovými suporty - pro řízený kývavý pohyb hořáku během svařování MIG-MAG

.

EG-TS 1500 + CS 10

stojan

přenosný rychloodklopný stojan s ručním křížovým suportem pro mechanizované svařování s hořákem MIG-MAG/TIG/plazma

EG-WL

svařovací automat

volně programovatelný automat pro podélné vnitřní svařování dvěma paralelními MIG-MAG hořáky současně

.

EG-TP 250

stolové polohovadlo

EG-ROB

robotizované pracoviště

univerzální MIG-MAG robotizované pracoviště pro automobilový průmysl

 

 

EG-TB + CS 16

svařovací most

svařovací most s třemi SAW hlavami s křížovými suporty a mechanickým vertikálním kopírováním polohy pro obvodové svařování nádob pod tavidlem

EG-WRL

svařovací automat

automat pro obvodové i podélné svařování teleskopických tlumičů metodou MIG-MAG

.

EG-TP 250 MOD

stolové polohovadlo

modifikace s průchozím otvorem průměr 78 mm

EG-WR

svařovací automat

volně programovatelný automat pro obvodové vnější svařování dvěma paralelními MIG-MAG hořáky současně

EG-TP 50

stolové polohovadlo

 

 

 

EG-TG + CS 10 + PU

portál

univerzální mobilní portál s ručním křížovým suportem a pendlovací jednotkou pro MIG-MAG mechanizované svařování

EG-ZM

rekonstrukce

rekonstrukce - svařovací linka karosérií - Škoda Auto a.s.

EG-FIX

přípravky

přípravky pro automatizované svařování dílů

 

.

EG-RPS 2,5

kladkové polohovadlo

výklopně samovyrovnávací dle průměru pootáčeného dílu

EG-WR

svařovací automat

automat pro obvodové svařování výfuků s excentrickými + centrickými vývody dvěma MIG-MAG hořáky současně

EG-SM

manipulace

speciální jednoúčelové manipulační zařízení pro transport karosérií pro Škoda Auto a.s.

.

EG-CB + CS 20

sloupový výložník

univerzální nosič svařovacích SAW hlav pro svařování pod tavidlem nebo pro MIG-MAG

EG-TP 500

stolové polohovadlo

  

 

EG-RP 1,5

kladkové polohovadlo

 

  

EG-TP 2500

stolové polohovadlo

 

 

 

EG-RP 5

kladkové polohovadlo

 

 

 

EG-RP 1,5 MOD

kladkové polohovadlo

speciální modifikace určená pro polohování při montáži vinutí do statorů trakčních motorů pro Škoda Electric a.s.

EG-TS 2000 + CS 10 + PU

stojan

mobilní stojan s ručními křížovými suporty, lineární pendlovací jednotkou a XY- mechanickým kopírováním polohy během MIG-MAG mechanizovaného svařování

EG-RP 2,5

kladkové polohovadlo

EG-TP 25

stolové polohovadlo

EG-RP 10

kladkové polohovadlo

 

 

EG-TP 100 + TS 1500 + CS 10

stol. polohovadlo + stojan

stolové polohovadlo + přenosný rychloodklopný stojan s kříž.suportem

EG-CS 10

křížový suport

ručkřížový suport pro přesnou korekci polohy svařovacího hořáku

EG-TP 100 MOD

stolové polohovadlo

modifikace s průchozím otvorem průměr 78 mm

EG-CS 20

křížový suport

univerzální joystickem ovládaný křížový suport s pohonem - pro SAW svařovací "traktor" nebo sloupový výložník

EG-UCU 4

univerzální řídící jednotka

přenosný stojan + řídící jednotka s displejem pro společné řízení až 4 externích zařízení (např. polohovadlo, pendl, svářečka atd.) v režimu start/stop s nastavitelnými čas.prodlevami na začátku a konci cyklu

.

EG-RPS 5

kladkové polohovadlo

 

 

EG-TP 50 + TS 1200 + CS 10

stol. polohovadlo + stojan

stolové polohovadlo bez naklápění + přenosný rychloodklopný stojan s kříž.suportem

EG-PU

pendlovací jednotka

univerzálpendlovací jednotka pro řízený kývavý pohyb hořáku při svařování MIG-MAG

EG-IPH 13

integrovaná polohovací hlava

kompaktní sestava s ručním křížovým suportem, lineární pendlovací jednotkou a vertikálním mechanickým kopírováním polohy pro MIG-MAG mechanizované svařování/TIG/plazma

EG-HT / EG-HTL

dvoustojanové polohovadlo

tzv. "točák" - otáčení (EG-HT) nebo otáčení + zdvih (EG-HTL) pro montáž a svařování těžkých a rozměrnějších dílů (2-5t)

EG-TP 1000

stolové polohovadlo

.

.

EG-RP 1,5 MOD

kladkové polohovadlo

modifikace - fixní rozteč kladek pro speciální prstencový upínací přípravek + 2x pohon

EG-TP 100 MOD

stolové polohovadlo

modifikace se samostředícím univerzálním upínacím sklíčidlem a průchozím otvorem průměr 78 mm

EG-RP 1,5 MOD

kladkové polohovadlo

modifikace s podpěrnou jednotkou podélně přesuvnou ve vodícím rámu + 2x pohon

.

EG-TP 250 MOD

stolové polohovadlo

modifikace se samostředícím univerzálním upínacím sklíčidlem a průchozím otvorem průměr 78 mm

EG-TP 25 MOD

stolové polohovadlo

modifikace se samostředícím univerzálním upínacím sklíčidlem a průchozím otvorem průměr 48 mm

EG-RP 5 MOD

kladkové polohovadlo

modifikace - podpěrná jednotka univerzálně podélně přesuvná po podlaze i po kolejích

.

... a mnohé další

 

Změny technických parametrů vyhrazeny.

www.eg-egroup.cz -----Bližší informace na vyžádání = > E- mail: info@eg-egroup.cz

ZPĚT